Довідники

1. Правила улаштування електроустановок.

МІНІСТР ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=222219

2. Розрахунок номінального струму автоматичного вимикача

Розрахунок номінального струму автоматичного вимикача проводиться у відповідності до вимог п. 1.4.2 , р.3 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

Максимальна сила струму навантаження, враховуючи приєднану сумарну потужність по фазам Р, номінальну напругу U та косинус кута між фазною напругою та струмом навантаження (cosφ=0,92), який протікає тією самою фазою, визначається за формулою: Іном АВ (А)=Р/U* cosφ*√3
Наприклад, розрахунок номіналу автоматичного вимикача на 3 фази, сумарною потужністю по фазам 5 кВт
5/0,38*0,92*1,73=8,27 А.
У зв'язку з тим, що автоматичні вимикачі, які випускаються промисловістю, мають чітку градацію номінальних струмів (6, 10А і т.д.) то вибирається автоматичний вимикач наступний за номіналом, у даному випадку номіналом - 10 А.